คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1013/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
คดีอาญาที่ยื่นฟ้องก่อนวันใช้ประมวลวิธีพิจารณาความอาญา อุทธรณ์ย่อในคดีเช่นนั้นไม่ต้องห้ามตาม ม.193 ศาลรับไว้พิจารณาได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 249-60
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 193
  • พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ.2477 มาตรา 3

ผู้พิพากษา

นิติศาสตร์
อมาตย์
เทฟโนต์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android