คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1000/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 11 พ.ย. 2551 12:59:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
คดีอาญาซึ่งศาลล่างยกฟ้องในข้อเท็จจริงนั้นแม้มีความเห็นแย้งของผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ก็คงฎีกาในข้อเท็จจริงไม่ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 314
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 221

ผู้พิพากษา

พลางกูร
มนธา
อรรถกฤต ช.เพ็ญชาติ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android