คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 977/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ขอเลื่อนคดี พะยานไม่มาศาล ในคดีอาญาการที่ศาลจะอนุญาตให้โจทก์ขอเลื่อนคดี+เพราะยังส่งหมายให้พะยานมิได้ หรือไม่นั้นต้องพิจารณาดูเหตุผลทั่ว ๆ ไปประกอบด้วย ถ้าเห็นว่าเป็นความผิดของโจทก์ที่มิได้ขวนขวายให้+พะยานมาศาลในวันนัดแล้ว แม้จะขอเลื่อนเป็นครั้งแรก ก็ตามศาลไม่ยอมให้เลื่อน
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 294
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 106
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 106

ผู้พิพากษา

พลางกูร
มนธา
อรรถกฤต ช.เพ็ญชาติ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android