คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 965/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
โจทก์ยื่นอุทธรณ์ย่อ ถึงแม้จำเลยจะมิได้ยกขึ้นคัดค้านมาแต่ต้นก็ดี ก็ยังถือว่าอุทธรณ์เช่นนั้นมิชอบด้วยกฎหมาย ไม่มีลักษณเป็นอุทธรณ์เลย พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลวิธีพิจารณาแพ่ง ม.32 ในคดีแพ่งยื่นอุทธรณ์เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2478 ต้องใช้ประมวลวิธีพิจารณาแพ่งบังคับ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225-249

ผู้พิพากษา

อิศร
นล
ดูปลาตร์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android