คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 952/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
โจทก์ฟ้องว่าจำเลยทำร้ายร่างกายมีบาดเจ็บ แลยื่นรายงานบาดแผลของแพทย์ประกอบ แลจำเลยก็รับว่าได้ทำร้ายจริงดังฟ้องโจทก์ ดังนี้ตามข้อหาแลคำรับต้องถือว่าจำเลยได้ทำร้ายเขามีบาดเจ็บ มีผิดตาม ม.254
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 254-338 ข้
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 176

ผู้พิพากษา

มนธา
พลางกูร
อรรถกฤต ช.เพ็ญชาติ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android