คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 948/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ทนายความที่ได้รับแต่งตั้งจากโจทก์ให้ฟ้องความย่อมมีอำนาจลงนามในฟ้องแทนตัวความได้ อุทธรณ์ฎีกา คดีแพ่งที่ทุนทรัพย์เรียกร้องไม่เกิน 2000 บาท ถ้าศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นแล้วคู่ความฎีกาได้ ฉะเพาะแต่ปัญหาข้อกฎหมาย+
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

พลางกูร
มนธา
อรรถกฤต ช.เพ็ญชาติ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android