คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 947/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
โจทก์ฟ้องหาว่าจำเลยรับมอบหมายทรัพย์ไว้แล้วยักยอกเอาไปใช้เสียเป็นหน้าที่โจทก์ต้องสืบว่าจำเลยได้เอาไปใช้เป็นประโยชน์เสียโดยทุจจริตหาใช่หน้าที่ของจำเลยนำสืบไม่
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 131
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131

ผู้พิพากษา

พลางกูร
มนธา
อรรถกฤต ช.เพ็ญชาติ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android