คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 930/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
พฤตติการณ์ที่ถือว่าตามปกติเป็นการเล่นพะนันเอาเงินหรือทรัพย์แก่กัน ประมวลวิธีพิจารณาอาญา ม.192-15+ โจทก์ฟ้องว่าจำเลยเล่นไพ่ตอง ทางพิจารณาได้ความว่าจำเลยเล่นไพ่พะนัน แม้ไม่ได้ความว่าเล่นไพ่อะไรก็ลงโทษได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 มาตรา 12 -5
  • พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 มาตรา 12 -5

ผู้พิพากษา

ดูปลาตร์
นล
อิศร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android