คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 911/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
คดีอาญาที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษาต้องกัน+ให้ปรับจำเลย 40 บาทเช่นนี้ โจทก์ฎีกาในข้อเท็จจริงมิได้ ปัญหาข้อเท็จจริง ปัญหาที่ว่าบาดแผลที่ถูกกระทำร้ายถึงบาดเจ็บหรือไม่เป็นปัญหาข้อเท็จจริง
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 254-338
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218

ผู้พิพากษา

พลางกูร
มนธา
อรรถกฤต ช.เพ็ญชาติ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android