คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 904/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 11 พ.ย. 2551 12:03:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ในคดีอาญาที่ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย 4 ปีตาม ม.254 และ 256 เป็น 2 กะทงศาลอุทธรณ์จำคุกจำเลย 4 ปี ตามม.256 เป็น 2 กะทง เช่นกันเช่นนี้ เป็นการแก้น้อย ฎีกาในข้อเท็จจริงไม่ได้ ข้อกฎหมายทั้งปวงที่คู่ความยกขึ้นอ้างอิงในชั้นฎีกาต้องเป็นข้อที่ว่ามาแล้วแต่ชั้นศาลต้น
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 256
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 22

ผู้พิพากษา

นล
อิศร
ดูปลาตร์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android