คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 865/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เมื่อทนของคู่สมรสขาดไป ต้องนำสินสมรสมาผลักใช้ทุนจะเป็นสินสมรสที่เกิดขึ้นเพราะนำทุนมาจำหน่ายหรือโดยทางอื่นได้ใดก็ดี และในกรณีเช่นนี้ผู้ขอให้หักสินสมรสเช่นนี้ไม่ต้องฟ้องแย้ง
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1513
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 177
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 177

ผู้พิพากษา

นิติศาสตร์
อมาตย
เทฟโนต์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android