คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 864/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เมื่อทายาทผู้มีสิทธิควรได้รับมฤดกตาม ม.1629 ถึงแก่ความตาย ผู้สืบสันดานของผู้นั้นมีสิทธิได้รับมฤดกแทนที่สืบต่อไปจนกว่าจะหมดสายประมวลวิธีพิจารณาแพ่ง +142 วรรค 3(2) โจทก์ฟ้องเรียกทรัพย์ทังหมด ได้ความว่าโจทก์ควรได้รับแต่บางส่วนศาลพิพากษาให้แบ่งตามส่วนที่โจทก์จำเลยควรได้รับได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1629-1639

ผู้พิพากษา

อมาตย
นิติศาสตร์
เทฟโนต์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android