คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 797/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
โจทก์ฟ้องว่าจำเลยเล่นไพ่+เกอร์ ทางพิจารณาได้ความเพียงว่าจำเลยเล่นก็ลงโทษได้ โจทก์ฟ้องว่าจำเลยทำผิด++กลางวัน พิจารณาได้ความว่าจำเลยทำผิดและถูกจับในเวลาจวนสว่างเช่นนี้โทษจำเลยได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158-192

ผู้พิพากษา

นล
อิศร
ดูปลาตร์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android