คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 775/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ข้อความที่จำเลยกล่าวซึ่งผู้ที่ได้ยินได้ฟังเข้าใจว่าเป็นเรื่องด่ากันแล้ว ย่อมไม่เป็นผิดตามมาตรา 282
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 282 -339-(

ผู้พิพากษา

อมาตย
นิติศาสตร์
เทฟโนต์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android