คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 766/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เอาชื่อตนใส่ในโฉนดขายให้ผู้อื่นเช่นนี้ ผู้ซื้อไม่ได้ที่เป็นสิทธิและกรณีเช่นนี้ไม่เข้า ม.1329 ประมวลวิธีพิจารณาแพ่ง +พะยาน +หักล้างเอกสาร นำพะยานบุคคมาสืบว่าผู้มีชื่อในโฉนดที่ดินเป็นผู้ไม่มีสิทธิในที่ดินและได้เอาชื่อใส่ลงในหน้าโฉนดโดยทุจจริตเช่นนี้เป็นการสืบหักล้างเอกสารย่อมสืบได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

อมาตย
นิติศาสตร์ไพศาลย์
เทฟโนต์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android