คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 764/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เพียงแต่หละหลวมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยไม่นำตัวผู้ต้องหาส่งต่อเจ้าหน้าที่เหนือตนขึ้นไปยังไม่เรียกว่าเป็นการช่วยผู้กระทำผิดมิให้ต้องรับอาญาตาม ม.142
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 127-142

ผู้พิพากษา

อมาตย
นิติศาสตร์
เทฟโนต์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android