คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 731/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
พฤตติการณ์ที่ฟังว่าเป็นการยกเงินให้โดยเสน่หา ฎีกาอุทธรณ์พิมพ์ลายนิ้วมือแลเซ็นชื่อไว้ด้วยแล้วไม่ต้องมีพะยานเซ็นชื่อรับรอง
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

นล
อิศร
ดูปลาตร์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android