คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 724/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
+เรื่องสามีให้อนุญาตภรรยาไปทำนิติกรรมผูกพันสินบริคณห์นั้นถ้าคดีเกิดก่อนวันใช้ประมวลแพ่งบรรพ 5 แล้วการอนุญาตหาจำต้องทำเป็นหนังสือไม่จะทำด้วยปากเปล่าหรือด้วยอาการกิริยาอย่างหนึ่งอย่างใดอันพึงอนุมานได้ว่าเป็นการอนุญาตก็ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 4-38-115-1
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 4-38-115-1

ผู้พิพากษา

พลางกูร
นิติศาสตร์
ดูปลาตร์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android