คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1075/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ลักษณพะยาน กรรมเปนเครื่องชี้เจตนา ฆ่าคนตายโดยความพยาบาทแต่เขาไม่ตายมีผิดฐานพยายามฆ่าคนตายตาม ม.249-60 องค์แห่ง ม.250
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2461
  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2461
  • กฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 43
  • กฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 60
  • กฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 249
  • กฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 250

ผู้พิพากษา

ศรี
หริศ
นลราช

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android