คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 707/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
นำสิ่งของวางกีดกั้นขวางทางเท้า เจ้าพนักงานห้ามก็ไม่ฟังต้องมีผิดตามมาตรา 65 ประมวลวิธีพิจารณาอาญา +39(4) กฎหมายอาญา +71 กระทำผิดต่างวาระกันถึงแม้จะเป็นเรื่องอย่างเดียวกันก็ตามก็ต้องมีโทษ 2 กะทงแลไม่ถือว่าเป็นเรื่องฟ้องซ้ำ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2477 มาตรา 61-62
  • พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2477 มาตรา 61-62

ผู้พิพากษา

พลางกูร
มนธา
อรรถกฤต ช.เพ็ญชาติ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android