คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 700/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
โฉนดมีชื่อใครเป็นเจ้าของผู้ใดจะมาโต้แย้งว่าผู้ที่มีชื่อในโฉนดมิใช่เจ้าของอันแท้จริง ผู้นั้นต้องมีหน้าที่นำสืบให้สมข้ออ้างของตน นำพะยานหลักฐานมาสืลเพื่อแสดงให้เห็นความเป็นมาดังกล่าวไว้ในคำให้การไม่เป็นการนอกประเด็น ฎีกาอุทธรณ์ ประมวลวิธีพิจารณาความแพ่ง ม.248 คดีแพ่งทรัพย์สินที่เรียก+มีราคาไม่เกิน 2000 บาท ถ้าศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น ฎีกาได้ฉะเพาะแต่ปัญหาข้อกฎหมาย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1372 - 138
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1372 - 138

ผู้พิพากษา

พลางกูร
มนธา
อรรถกฤต ช.เพ็ญชาติ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android