คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 692/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
+ที่ไม่มีหนังสือสำคัญสำหรับที่ผู้ใดได้ทำประโยชน์ย่อมได้แต่เพียงสิทธิโดยครองเท่านั้น +สิทธิยังตกเป็นของ+อยู่ ขายที่ดินที่ยังไม่มีหนังสือสำคัญสำหรับที่ ถึงการซื้อขายกันนี้จะมิได้เอกสารต่อกันประการ ถ้าผู้ขายได้ออกจาก+และผู้ซื้อได้เข้าครอบครองกระทำประโยชน์ที่นั้นต่อมาย่อมเป็นอันใช้+ฎีกาอุทธรณ์ ประมวลวิธีพิจารณาแพ่ง +-250 ในคดีแพ่งราคาทรัพย์สินนี้พิพาทไม่เกิน 2000 บาท ถ้าศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์วินิจฉัยข้อเท็จจริงต้องกัน+คู่ความฎีกาได้แต่ฉะเพาะปัญหาข้อกฎหมาย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1375 - 137
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1375 - 137

ผู้พิพากษา

อรรถกฤต ช.เพ็ญชาติ
มนธา
พลางกูร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android