คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1063/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
หนีจากเขตต์ที่กำหนด วิธีพิจารณาอาญา วิธีนับโทษใหม่ พ.ร.บ.ดัดสันดาร หักเวลาที่ถูกโทษใหม่กับโทษเนรเทศ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 170
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 170

ผู้พิพากษา

พิพากษา
พรหม
นลราช

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android