คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1062/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ทำร้ายเขาโดยถูกยั่วโทษะ และป้องกันตัว วิธีพิจารณาอาญา ผู้ใหญ่บ้านกับพวกวิ่งกรูกันเข้าไปในบ้านจำเลยโดยมิได้บอกกล่าวให้ทราบว่ามาทำไม แล้วเกิดทำร้ายกันขึ้น จำเลยไม่มีผิดฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 254
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 55
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 50
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 50

ผู้พิพากษา

พิพาก
พรหม
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android