คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 686/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
+มือเปล่านั้นมีได้+เพียงสิทธิครอบครอง+เมื่อผู้ครอบครอง+สิทธิเมื่อใดก็+อันขาดสิทธิเมื่อนั้น
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 705 - 1377
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 705 - 1377

ผู้พิพากษา

มนธา
พลางกูร
อรรถกฤต ช.เพ็ญชาติ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android