คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
พฤตติการณ์ที่เป็นการ้องทุกข์ ความผิดส่วนตัวเจ้าทุกข์ได้ร้องทุกข์ภายใน 3 เดือนแล้วก็ต้องนับอายุความตาม ม.78 ประมวลวิธีพิจารณาอาญา + ฎีกาอุทธรณ์ ปัญหาข้อเท็จจริง ข้อที่วาสมคบหรือไม่ก็ดี จำเลยกระทำโดยสุจริตหรือทุจจริตก็ดี เป็นปัญหาข้อเท็จจริง่
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 308 - 78 -
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 308 - 78 -
  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2461 มาตรา 308 - 78 -

ผู้พิพากษา

มนธา
พลางกูร
อมาตย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android