คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1038/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
อัยยการไม่มีอำนาจฟ้องเรียกค่าเสียหายแทนเจ้าทุกข์
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295-60
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295-60
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 295-60

ผู้พิพากษา

ศรี
หริศ
นลราช

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android