คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 681/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ข้อกฎหมายที่กล่าวอ้างขึ้นมาในชั้นฎีกานั้นต้องกล่าวไว้ให้ชัดเจนในฎีกาจะกล่าวท้าวถึงที่อ้างไว้ในชั้นอุทธรณ์ไม่ได้ แลต้องเป็นข้อที่ได้กล่าวกันมาแต่ในชั้นศาลล่างมิฉะนั้นศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195
  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2461 มาตรา 195

ผู้พิพากษา

อิศร
นล
ดูปลาตร์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android