คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 678/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ศาลประกาศห้ามมิให้จำเลยขึ้นมาบนศาลในเวลาเปิดที่ทำการ จำเลยขึ้นมาบนศาลเวลาประมาณ +.20 นาฬิกาซึ่งในขณะนั้น+การได้เปิดห้องสำหรับเช็ดกวาดศาลแล้วจำเลยยังไม่มีความผิด+
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

อิศร
นล
ดูปลาตร์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android