คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1014/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ทรัพย์ของผู้เปนหุ้นส่วนตกมาเปนทรัพย์ของห้างหุ้นส่วน และได้แบ่งปันกันแล้ว เจ้าของทรัพย์ได้รับประโยชน์ด้วยเปนการเสร็จเด็ดขาดจะฟ้องเรียกทรัพย์คืนไม่ได้ วิธีพิจารณาแพ่ง
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ผู้พิพากษา

พรหม
วิชัย
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android