คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1011/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
สองคนไปลักไก่ คนหนึ่งแทงเจ้าทรัพย์ตาย คนแทงคนเดียวมีผิดตาม ม.250 อีกคนหนึ่งมีผิดตาม ม.300 เท่านั้น
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 250
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 300 ตอนปลา

ผู้พิพากษา

นล
ศรี
หริศ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android