คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 661/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
+ว่าด้วยอำนาจ+ต่อท้ายสัญญาระวาง +สยามและอังกฤษ+2468 ข้อ 3 +คดีที่คนบังคับสยามและอังกฤษถูกฟ้องเป็นจำเลย+คดีเดียวกัน จำเลยซึ่งเป็นคนในบังคับสยามฏีกาได้แต่ฉะเพาะข้อกฎหมาย อ้างฎีกาที่ 113/2473
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

นิติศาสตร์
อมาตย
ดูปลาตร์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android