คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 657/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ในเรื่องที่ผู้จำหน่ายน้ำสุรา มีสุราซึ่งเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพเดิมอยู่ในความครอบครองของตนเป็นหน้าที่ของตนที่จะต้องนำสืบให้ได้ความว่าสุรานั้นถูกเปลี่ยนแปลงมาก่อนถึงเมื่อจำเลย มิฉะนั้นไม่พ้นผิด
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

อิศร
นล
ดูปลาตร์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android