คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1001/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
จำเลยยื่นคำให้การภายหลัง 8 วัน ดุลยพินิจของศาลล่างถ้าไม่เหลือเกินศาลสูงไม่แก้ ลักษณพะยาน วิจักขณะพะยานให้การไม่ชัด ศาลมีอำนาจอนุญาตพะยานอื่นสืบ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ผู้พิพากษา

นล
ศรี
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android