คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 989/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ที่ดินละทิ้งแล้วกลับเข้ามาอีกคงมีกรรมสิทธิตามเดิม เทียบฎีกา 125/2454
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

หริศ
ศรี
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android