คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 987/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ทรัพย์อย่างไรที่อยู่ในความครอบครองของผู้ล้มละลายยึดได้เพียงไร ซื้อขาย ผู้ขายสงวนกรรมสิทธิไว้ ทรัพย์นั้นจะเอามาเฉลี่ยไม่ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 42

ผู้พิพากษา

มนู
เทพ
บัส

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android