คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 983/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
แปลฎีกา 978/66
ว่ากินความเพียงใดสินสมรสที่เปนปัญหาเกี่ยวกับการแบ่งมฤดกต้องฟ้องภาย 1 ปี ผู้รับมฤดกเอาทรัพย์ไปมากแล้วแต่ผู้เดียวเมื่อต้องการทรัพย์อื่นต้องฟ้องภายใน 1 ปี
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายที่ดิน
  • ประมวลกฎหมายที่ดิน

ผู้พิพากษา

มนู
พรหม
บัส.

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android