คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 636/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
อุทธรณ์ที่กล่าวความมา+ ๆ ศาลอุทธรณ์ไม่รับวินิจฉัยและจะฎีกาเถียงข้อเท็จจริงขึ้นมาในกรณี ศาลอุทธรณ์ได้ยกเสียแล้ว+ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

อมาตย
นิติศาสตร์
เทฟโนต์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android