คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 973/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
วิ่งราวเจ้าทรัพย์วางของไว้ต่อหน้าบุตร์แล้วออกไปจำเลยคว้าได้แล้ววิ่งหนี วิธีพิจารณาอาญา ลงโทษไม่หนักกว่าที่ขอพ.ร.บ.ฎีกาอุทธรณ์ ปัญหากฎหมาย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 297
  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2469 มาตรา 297

ผู้พิพากษา

นล
พิพาก
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android