คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 951/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ลักษณพะยาน ฟ้องว่าจำเลยมีปืนไม่จดทะเบียน แต่ไม่ได้ปืนมาเปนของกลาง จะฟังว่าปืนนั้นไม่ได้จดทะเบียนยังไม่ได้ เมื่อศาลอุทธรณ์เห็นว่าหลักฐานของโจทก์ไม่พอลงโทษจำเลยแล้วก็มีอำนาจจะปล่อยจำเลยที่ไม่อุทธรณ์ขึ้นมาได้ อาญา ม.68
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน ร.ศ.131 มาตรา 34
  • วิธีพิจารณาอาชญา มาตรา 34
  • วิธีพิจารณาอาชญา มาตรา 34
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 68

ผู้พิพากษา

นล
เทพ
หริศ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android