คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 938/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
คัดค้านว่าผู้พิพากษาศาลเดิมนั่งพิจารณาไม่ครบคณะ ต้องคัดค้านเสียก่อนที่ศาลเดิมตัดสิน ผู้พิพากษาที่รู้เหตุการณ์พิเศษเพราะเคยนั่งพิจารณาคดีเรื่องหนึ่งแล้วจะมานั่งพิจารณาในคดีนี้อีกก็ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ผู้พิพากษา

มนู
เทพ
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android