คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 937/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
การที่แพทย์ให้สุราแก่ใครไปทำยาและผู้นั้นคิดค่าสุราให้ไม่เรียกว่าเปนการซื้อขายสุราอันผิดต่อ พ.ร.บ.ข้างบน
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติภาษีชั้นใน แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2467 มาตรา 4
  • วิธีพิจารณาอาชญา มาตรา 4
  • พระราชบัญญัติภาษีชั้นใน จ.ศ.1248 มาตรา 26

ผู้พิพากษา

ศรี
วิชัย
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android