คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 932/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ฝิ่นเถื่อนที่มีวัดถุอื่นเจือปนอยู่ด้วย แต่วัดถุนั้นผสมเพื่อให้เป็นเนื้อยาฝิ่นมีน้ำหนักซื้อขายได้อย่างฝิ่นแล้วต้องปรับอย่างเนื้อฝิ่น พ.ร.บ.ฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2461 ม.3 ศาลเดิมและศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงต้องกันแล้วฎีกาไม่ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติฝิ่น พ.ศ.2464 มาตรา 36-3
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 36-3

ผู้พิพากษา

ศรี
หริศ
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android