คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 928/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
สัญญาประกันจำเลยในคดีอาญาจะสิ้นสุดลงเมื่อใด วิธีพิจารณาแพ่งอาญา ศาลอุทธรณ์เห็นว่านายประกันผิดสัญญา แต่ไม่สั่งปรับ กลับให้ศาลเดิมเปนผู้สั่งนั้น ไม่ชอบด้วยวิธีพิจารณา เมื่อศาลอุทธรณ์มีความเห็นอย่างไรก็ต้องพิพากษาให้เด็ดขาดไป
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

วิชัย
พิพาก
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android