คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 909/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ผู้ให้จะเรียกคืนทรัพย์ที่ให้ได้ต่อเมื่อผู้รับประพฤติเนรคุณอย่างร้ายแรง วิธีพิจารณาแพ่ง ทำยอมต่อศาลให้ที่ดินเปนของเขาแล้ว เรียกคืนไม่ได้ ผู้รับได้กรรมสิทธิตามสัญญายอม
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 531
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 531

ผู้พิพากษา

หริศ
ศรี
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android