คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 608/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 19 พ.ย. 2551 15:01:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ในคดีที่มีประเด็นข้อพิพาทว่าจำเลยได้ชำระเงินให้โจทก์แล้วหรือยัง ถ้าโจทก์นำสืบถึงพฤตติการณ์ประกอบข้ออ้างของตนและจำเลยมีโอกาศสืบหักล้างได้แล้วไม่เรียกว่าเป็นการนอกประเด็น การสลักหลังเอกสารลงจำนวนเงินไว้นั้นมิได้มีกฎหมายบทใดบัญญัติว่าให้ถือเป็นเงินสดเสมอไปย่อมเป็นข้อเท็จจริงที่คู่ความนำสืบได้ คดีแพ่งทุนทรัพย์ไม่เกิน 2000 บาทถ้าศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น ฎีกาได้ฉะเพาะข้อกฎหมาย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 657

ผู้พิพากษา

อมาตย
นิติศาสตร์
เทฟโนต์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android