คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 579/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
พะยานในพินัยกรรม์ที่รับรองลายมือของผู้ทำพินัยกรรม์นั้นไม่จำต้องเขียนข้อความแลลงวันเดือนปีที่รับรองด้วยตนเอง เมื่อปรากฎวันเดือนปีที่ทำพินัยกรรม์ในหนังสือแล้ว พินัยกรรม์นั้นก็สมบูรณ์ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการทำพินัยกรรม์ พ.ศ.2475 ม.5(4) พะยาน หน้าที่นำสืบ โจทก์ฟ้องขอให้ทำลายพินัยกรรม์โดยอ้างว่าผู้+ ๆ ในขณะป่วยหนักไม่มีสติดีนั้นเป็นหน้าที่โจทก์+นำสืบให้สม
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ผู้พิพากษา

เทฟโนต์
นิติศาสตร์
อมาตย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android