คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 888/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
บุตร์ที่มีสามีแยกเรือนไปอยู่ต่างหาก เมื่อบิดาตายไม่ได้กลับเข้ามาปกครองมฤดกอีก มฤดกส่วนของบิดาต้องตกเปนของมารดา ๆ มีสิทธิจะทำพินัยกรรม์ยกให้แก่ใครก็ได้ วิธีพิจารณาแพ่ง ตัดสินไม่เกินฟ้อง
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ผู้พิพากษา

พรหม
พิพาก
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android