คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 884/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ลูกหนี้มีสิทธิจะชำระหนี้ตรงต่อตัวการได้ทีเดียว วิธีพิจารณาแพ่ง ศาลไม่สืบพะยานจำเลยในข้อที่ว่าโจทก์เปนตัวแทนของผู้อื่น ข้อที่จำเลยทราบว่าโจทก์ปฏิเสธในสำนวนอื่นว่าไม่ได้เปนตัวแทนของใครนั้นไม่เปนข้อตัดสำนวนฝ่ายจำเลยที่จะขอสืบว่าโจทก์เปนตัวแทนในสำนวนนี้ค่าธรรมเนียมในเรื่องสั่งให้สืบพะยาน
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 315
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 806
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 806

ผู้พิพากษา

วิชัย
พิพาก
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android