คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 883/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
คดีเกิดก่อนใช้ประมวลแพ่ง ใช้กฎหมายเดิม วิธีพิจารณาแพ่ง ค่าปลงศพเผาผีกฎหมายสันนิษฐานว่าเปนค่าเสียหายที่ผู้จัดการศพเรียกเอาชดใช้ได้ บุตร์อยู่ในความปกครองของมารดาถูกฆ่าตายมารดามีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายจากผู้ฆ่าได้ เทียบฎีกาที่ 1357/56
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 3
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 3

ผู้พิพากษา

วิชัย
พิพาก
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android